Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Meranie presnej vzdialenosti k snímanému objektu

Značka ukazuje polohu obrazového snímača*. Pri meraní presnej vzdialenosti medzi týmto výrobkom a snímaným objektom vychádzajte z polohy horizontálnej čiary.

*Obrazový snímač je časť, ktorá prevádza zdroj svetla na digitálny signál.

Poznámka

  • Ak sa snímaný objekt nachádza bližšie, než je minimálna vzdialenosť snímania objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Zabezpečte dostatočnú vzdialenosť medzi snímaným objektom a týmto výrobkom.