Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

ND Filter

Ak použijete filter ND, množstvo svetla prenikajúceho do fotoaparátu sa zníži. Môžete znížiť rýchlosť uzávierky a znížiť hodnotu clony, aby sa dosiahla lepšia expozícia.

  1. MENU (Camera Settings)[ND Filter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Automaticky sa zapne filter ND na základe režimu snímania a jasu.

On:
Vždy sa použije [ND Filter].

Off:
Vypne sa funkcia [ND Filter].

Rada

  • Keď sa aktivuje filter ND, v spodnej časti obrazovky sa zobrazí ikona.