Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Nabíjanie akumulátora

  • Dodaný sieťový adaptér je určený pre tento výrobok. Nepripájajte ho k iným elektronickým zariadeniam. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
  • Používajte originálny sieťový adaptér značky Sony.
  • Ak počas nabíjania bliká kontrolka nabíjania výrobku, vyberte akumulátor, ktorý sa nabíja a potom pevne vložte rovnaký akumulátor späť do výrobku. Ak kontrolka nabíjania znova bliká, môže to znamenať, že akumulátor je chybný, alebo že je vložený iný ako určený typ akumulátora. Skontrolujte, či je daný akumulátor určeného typu.
    Ak je akumulátor určeného typu, vyberte akumulátor, nahraďte ho novým alebo iným akumulátorom a skontrolujte, či sa novovložený akumulátor nabíja správne. Ak sa novovložený akumulátor nabíja správne, znamená to, že predtým vložený akumulátor môže byť chybný.
  • Ak kontrolka nabíjania bliká, aj keď je sieťový adaptér pripojený k výrobku a k elektrickej zásuvke, znamená to, že sa nabíjanie dočasne prerušilo a prešlo do pohotovostného režimu. Nabíjanie sa preruší a automaticky prejde do pohotovostného režimu vtedy, keď sa teplota nachádza mimo odporúčanej prevádzkovej teploty. Keď sa teplota vráti do správneho rozsahu, nabíjanie sa obnoví a kontrolka nabíjania sa znova rozsvieti. Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C.