Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Display Media Info.

Zobrazí sa dostupný záznamový čas videozáznamov a počet statických záberov, ktoré je možné nasnímať pri vloženej pamäťovej karte.

  1. MENU(Setup) → [Display Media Info.].