Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Version

Zobrazí sa verzia softvéru tohto výrobku.

  1. MENU(Setup) → [Version].