Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Vnútorná nabíjateľná batéria

Tento fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú batériu na uchovanie dátumu a času a ostatných nastavení, bez ohľadu na to, či je napájanie zapnuté alebo vypnuté, alebo či je akumulátor nabitý alebo vybitý. Táto nabíjateľná batéria sa nepretržite nabíja, pokiaľ používate tento výrobok. Ak sa však tento výrobok používa len krátkodobo, batéria sa postupne vybíja. Ak sa výrobok vôbec nepoužíva približne 1 mesiacov, úplne sa vybije. V takomto prípade, pred použitím tohto výrobku nezabudnite túto nabíjateľnú batériu nabiť. Ale aj v prípade, že nie je táto nabíjateľná batéria nabitá, stále je možné používať tento výrobok, pokiaľ sa nezaznamenáva dátum a čas.

Spôsob nabíjania vnútornej nabíjateľnej batérie

Vložte nabitý akumulátor do tohto výrobku, alebo pripojte výrobok k elektrickej zásuvke pomocou sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky) a nechajte výrobok minimálne na 24 hodín s vypnutým napájaním.