Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Folder Name

Statické zábery sa budú ukladať do priečinka, ktorý sa automaticky vytvorí vnútri priečinka DCIM na pamäťovej karte. Môžete zmeniť spôsob priraďovania názvov priečinkom.

  1. MENU(Setup) → [Folder Name] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard Form:
Tvar názvu priečinka bude nasledovný: číslo priečinka + MSDCF.
Príklad: 100MSDCF

Date Form:
Tvar názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + Y (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10050405 (číslo priečinka: 100, dátum: 04/05/2015)

Poznámka

  • Nie je možné zmeniť nastavenia [Folder Name] pre videozáznamy.