Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Recover Image DB

Ak boli obrazové súbory spracovávané v počítači, môžu sa vyskytnúť problémy s obrazovým databázovým súborom. V takomto prípade sa zábery na pamäťovej karte prostredníctvom tohto výrobku nezobrazia. Ak dôjde k takýmto problémom, opravte daný súbor pomocou [Recover Image DB].

  1. MENU (Setup) → [Recover Image DB] [Enter].

Poznámka

  • Použite dostatočne nabitý akumulátor. Takmer vybitý akumulátor počas opravy môže spôsobiť poškodenie údajov.