Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Na záberoch nasnímaných s bleskom sa objavujú neostré biele kruhové body.

  • Častice (prach, peľ, atď.) rozptýlené vo vzduchu odrazili svetlo blesku a zobrazili sa tak na zábere. Nie je to porucha.