Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Získanie prístupu k Pomocníkovi Remote Camera Control

Windows:

[Start][All Programs][Remote Camera Control][Remote Camera Control Help].

  • V systéme Windows 8 spustite [Remote Camera Control] a kliknutím na lištu s názvami pravým tlačidlom myši zvoľte [Remote Camera Control Help].

Mac:

Finder → [Applications][Remote Camera Control] a zvoľte [Help] z lišty s ponukami → [Remote Camera Control Help].