Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zobrazenie vlastnej diagnostiky

Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, znamená to, že prebieha funkcia vlastnej diagnostiky tohto výrobku. Posledné dve číslice (vyznačené ako □□) sa budú líšiť v závislosti od stavu tohto výrobku.
Ak nie je možné vyriešiť problém ani po niekoľkonásobnom vyskúšaní nasledujúcich nápravných opatrení, je možné, že tento výrobok bude potrebovať opravu. Obráťte sa na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

C:32:□□

  • Vyskytol sa problém s hardvérom tohto výrobku. Vypnite a znova zapnite napájanie.

C:13:□□

  • Tento výrobok nedokáže načítať údaje z pamäťovej karty ani zapísať údaje na pamäťovú kartu. Skúste vypnúť a znova zapnúť tento výrobok, alebo niekoľkokrát vybrať a vložiť pamäťovú kartu.
  • Vložená je nenaformátovaná pamäťová karta. Naformátujte pamäťovú kartu.
  • Vložená pamäťová karta sa nedá používať v tomto výrobku, alebo sú údaje poškodené. Vložte novú pamäťovú kartu.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

  • Vyskytla sa porucha výrobku. Vykonajte návrat k východiskovým nastaveniam výrobku a potom znova zapnite napájanie.

E:94:□□

  • Pri zapisovaní alebo vymazávaní údajov sa vyskytla porucha. Vyžaduje sa oprava. Obráťte sa na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Pripravte sa na to, že bude potrebné uviesť všetky čísla v chybovom kóde počnúc od E.