Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

HDMI Info. Display

Voľba možnosti zobrazenia informácií o snímaní, keď sa tento výrobok a TV prijímač pripoja pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  1. MENU (Setup) → [HDMI Settings][HDMI Info. Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Informácie o snímaní sa budú zobrazovať prostredníctvom TV prijímača. Nasnímaný záber a informácie o snímaní sa zobrazia prostredníctvom TV prijímača, pričom sa na monitore fotoaparátu nebude nič zobrazovať.
Off:
Informácie o snímaní sa nebudú zobrazovať prostredníctvom TV prijímača. Prostredníctvom TV prijímača sa zobrazí len nasnímaný záber, zatiaľ čo sa na monitore fotoaparátu budú zobrazovať nasnímaný záber a informácie o snímaní.