Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Date/Time Setup

Umožňuje opätovné nastavenie dátumu a času.

  1. MENU(Setup) → [Date/Time Setup] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Daylight Savings:
Voľba letného času [On]/[Off].

Date/Time:
Nastavenie dátumu a času.

Date Format:
Voľba formátu zobrazenia dátumu a času.