Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Area Setting

Nastavenie oblasti, v ktorej používate tento výrobok.

  1. MENU (Setup) → [Area Setting] → požadovaná oblasť.