Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

HDMI Resolution

Keď pripojíte tento výrobok k HD TV prijímaču s vysokým rozlíšením vybavenému konektormi HDMI pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), na vysielanie obrazového signálu do TV prijímača môžete zvoliť rozlíšenie HDMI.

  1. MENU(Setup) → [HDMI Settings] [HDMI Resolution] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Tento výrobok automaticky rozpozná HD TV prijímač a nastaví výstupné rozlíšenie.

2160p/1080p:
Signály sa vysielajú vo formáte 2160p/1080p.

1080p:
Vysielajú sa signály s HD kvalitou obrazu (1080p).

1080i:
Vysielajú sa signály s HD kvalitou obrazu (1080i).

Poznámka

  • Ak sa zábery nezobrazia správne pomocou nastavenia [Auto], zvoľte buď [1080i], [1080p] alebo [2160p/1080p], a to na základe toho, ktorý TV prijímač sa má pripojiť.