Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

CTRL FOR HDMI

Pri pripojení tohto výrobku k TV prijímaču kompatibilnému s „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), môžete ovládať tento výrobok namierením diaľkového ovládača TV prijímača na TV prijímač.

  1. MENU(Setup) → [HDMI Settings][CTRL FOR HDMI] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Tento výrobok sa dá ovládať diaľkovým ovládačom TV prijímača.

Off:
Tento výrobok sa nedá ovládať diaľkovým ovládačom TV prijímača.

Poznámka

  • Funkcia [CTRL FOR HDMI] je dostupná len s TV prijímačom kompatibilným s „BRAVIA“ Sync.