Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

USB Connection

Zvolí sa vhodný spôsob pripojenia USB pre každý počítač alebo USB zariadenie pripojené k tomuto výrobku.

  1. MENU(Setup) → [USB Connection] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Automaticky sa zriadi pripojenie veľkokapacitnej pamäte (Mass Storage) alebo MTP, a to v závislosti od počítača alebo iných USB zariadení, ktoré sa majú pripojiť. Počítače so systémom Windows 7 alebo Windows 8 sa pripoja v režime MTP, pričom sa aktivuje možnosť použitia ich jedinečných funkcií.

Mass Storage:
Zriadi sa pripojenie veľkokapacitnej pamäte medzi týmto výrobkom, počítačom a inými USB zariadeniami.

MTP:
Zriadi sa pripojenie MTP medzi týmto výrobkom, počítačom a inými USB zariadeniami. Počítače so systémom Windows 7 alebo Windows 8 sa pripoja v režime MTP, pričom sa aktivuje možnosť použitia ich jedinečných funkcií.

PC Remote:
Použije sa „Remote Camera Control“ na ovládanie tohto výrobku z počítača, vrátane takých funkcií, ako sú snímanie a ukladanie záberov do počítača.

Poznámka

  • Nadviazanie spojenia medzi týmto výrobkom a počítačom môže trvať nejaký čas, ak je [USB Connection] nastavené na [Auto].
  • Ak sa Device Stage* nezobrazí v systéme Windows 7 alebo Windows 8, nastavte [USB Connection] na [Auto].

* Device Stage je prostredie ponúk na správu pripojených zariadení, ako je fotoaparát (Funkcia systému Windows 7 alebo Windows 8).