Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

USB LUN Setting

Zlepší sa kompatibilita obmedzením funkcií pripojenia USB.

  1. MENU (Setup) → [USB LUN Setting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multi:
Za normálnych okolností použite [Multi].

Single:
Nastavte [USB LUN Setting] na [Single] len vtedy, ak nie je možné vytvoriť pripojenie.