Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Čistenie

Čistenie objektívu a blesku

Objektív a blesk poutierajte mäkkou handričkou, aby sa odstránili odtlačky prstov, prach, atď.

Čistenie objektívu

  • Nepoužívajte čistiaci roztok s obsahom organických rozpúšťadiel, ako sú riedidlo alebo benzén.
  • Pri čistení povrchu objektívu, odstráňte prach pomocou bežne dostupného ofukovacieho zariadenia. V prípade prachu, ktorý sa prilepil k povrchu, poutierajte ho mäkkou handričkou alebo hodvábnym papierom jemne navlhčeným v roztoku na čistenie objektívu. Utieranie vykonávajte špirálovým pohybom od stredu smerom von. Nestriekajte roztok na čistenie objektívu priamo na povrch objektívu.

Čistenie blesku

Vyčistite povrch blesku pred použitím. Teplo, ktoré vyžaruje blesk, môže spôsobiť dymenie alebo spaľovanie nečistoty na povrchu blesku. Povrch blesku poutierajte mäkkou handričkou, aby sa odstránili nečistota alebo prach, atď.

Čistenie povrchu výrobku

Povrch výrobku vyčistite mäkkou handričkou jemne navlhčenou vo vode a potom poutierajte povrch suchou handričkou. Aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy alebo krytu:

  • Nevystavujte výrobok pôsobeniu chemických výrobkov, ako sú napríklad riedidlo, benzín, lieh, jednorazové utierky, odpudzovač hmyzu, krém na opaľovanie alebo insekticíd.
  • Nedotýkajte sa výrobku rukami, na ktorých máte ktorúkoľvek z vyššie uvedených látok.
  • Nenechávajte výrobok dlhodobo v kontakte s gumou ani vinylom.

Čistenie displeja

  • Ak na displeji zostane olej z rúk alebo krém na ruky, atď., ľahko dôjde k narušeniu pôvodnej povrchovej úpravy. Olej alebo krém na ruky čo najskôr poutierajte.
  • Ak poutierate displej pôsobením sily pomocou hodvábneho papiera, atď., môže dôjsť k poškrabaniu povrchovej vrstvy.
  • Ak dôjde k znečisteniu displeja odtlačkami prstov alebo prachom, opatrne odstráňte prach z povrchu a potom vyčistite displej pomocou mäkkej handričky, atď.