Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača kompatibilného s „BRAVIA“ Sync

Po pripojení tohto výrobku k TV prijímaču, ktorý podporuje „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), môžete ovládať funkcie prehrávania tohto výrobku pomocou diaľkového ovládača daného TV prijímača.

  1. Vypnite tento výrobok aj TV prijímač.
  2. Pripojte mikrokonektor HDMI výrobku ku konektoru HDMI TV prijímača pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  3. Zapnite TV prijímač a prepnite príslušný vstup.
  4. Zapnite tento výrobok.
  5. MENU(Setup) → [HDMI Settings] → [CTRL FOR HDMI] → [On].
  6. Stlačte tlačidlo SYNC MENU na diaľkovom ovládači TV prijímača a zvoľte požadovaný režim.

Poznámka

  • Ak výrobok nie je v režime prehrávania, stlačte tlačidlo (Prehrávanie).
  • Len TV prijímače, ktoré podporujú „BRAVIA“ Sync, dokážu poskytnúť úkony SYNC MENU. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným TV prijímačom.
  • Ak výrobok vykonáva nežiaduce úkony ako odozvu na diaľkový ovládač TV prijímača, keď je výrobok pripojený k TV prijímaču od iného výrobcu prostredníctvom HDMI, zvoľte MENU(Setup) → [HDMI Settings][CTRL FOR HDMI][Off].