Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Upload Settings(Eye-Fi)

Nastavenie možnosti použitia funkcie odosielania údajov pri použití karty Eye-Fi (bežne dostupnej). Táto položka sa zobrazí po vložení karty Eye-Fi do slotu na pamäťové karty tohto výrobku.

 1. MENU (Setup) → [Upload Settings] → požadované nastavenie.
 2. Nastavte sieť Wi-Fi alebo cieľové miesto na karte Eye-Fi.
  Podrobnosti nájdete uvedené v príručke dodanej spolu s kartou Eye-Fi.
 3. Vložte kartu Eye-Fi, ktorú ste nastavili, do tohto výrobku a snímajte statické zábery.
  Zábery sa prenesú do počítača, atď. automaticky prostredníctvom siete Wi-Fi.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zapne sa funkcia odosielania údajov

Off:
Vypne sa funkcia odosielania údajov.

Zobrazenie prostredia stavu komunikácie

: Pohotovostný režim. Nie sú žiadne snímky na odoslanie.

: Pohotovostný režim odosielania

: Pripájanie

: Odosielanie

: Chyba

Poznámka

 • Karty Eye-Fi sa predávajú len v určitých krajinách/regiónoch.
 • Ďalšie informácie o kartách Eye-Fi získate priamo od výrobcu alebo predajcu.
 • Karty Eye-Fi je možné používať len v krajinách/regiónoch, v ktorých boli zakúpené. Karty Eye-Fi používajte v súlade so zákonmi príslušných krajín/regiónov, v ktorých ste túto kartu zakúpili.
 • Karty Eye-Fi sú vybavené funkciou bezdrôtovej lokálnej siete LAN. Nevkladajte kartu Eye-Fi do výrobku na miestach, na ktorých je jej použitie zakázané, ako napríklad v lietadle. Keď je karta Eye-Fi vložená do tohto výrobku, nastavte [Upload Settings] na [Off]. Keď je funkcia odosielania nastavená na [Off], na výrobku sa zobrazí indikátor.
 • Úsporný režim nebude fungovať počas odosielania.
 • Ak sa zobrazí (chyba), vyberte a znova vložte pamäťovú kartu, alebo vypnite a znova zapnite tento výrobok. Ak sa tento indikátor objaví znova, je možné, že karta Eye-Fi je poškodená.
 • Komunikácia prostredníctvom bezdrôtovej lokálnej siete LAN môže byť ovplyvnená inými komunikačnými zariadeniami. Ak je stav komunikácie slabý, posuňte sa bližšie k prístupovému bodu, ku ktorému sa pripájate.
 • Tento výrobok nepodporuje Eye-Fi „Endless Memory Mode“. Pred použitím karty Eye-Fi sa uistite, že je „Endless Memory Mode“ vypnutý.