Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia akumulátora ukazuje nesprávnu úroveň.

  • Tento jav sa vyskytuje v prípade použitia výrobku v mimoriadne horúcom alebo studenom prostredí.
  • Medzi indikátorom stavu nabitia akumulátora a skutočným stavom nabitia akumulátora môže byť určitý rozdiel. Úplne vybite akumulátor a potom ho nabite, aby sa indikátor stavu nabitia akumulátora resetoval. Za určitých prevádzkových a okolitých podmienok sa indikátor stavu nabitia akumulátora nemusí zobrazovať správne.
  • Kapacita akumulátora sa postupom času a pri opakovanom používaní výrobku znižuje. Ak sa doba používania medzi nabitiami do značnej miery skráti, pravdepodobne nastal čas na výmenu akumulátora za nový.