Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Napájanie sa náhle vypína.

  • V závislosti od teploty výrobku a akumulátora sa výrobok môže automaticky vypnúť kvôli vlastnej ochrane. V takomto prípade sa pred vypnutím výrobku zobrazí na jeho displeji hlásenie.