Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Formát AVCHD

Formát AVCHD bol vyvinutý pre HD digitálne videokamery na snímanie HD signálu (s vysokým rozlíšením) pomocou vysokoúčinnej kompresnej kódovacej technológie. Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa používa na komprimáciu obrazových dát a systém Dolby Digital alebo Linear PCM sa používa na komprimáciu zvukových dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopný komprimácie obrazových záznamov s vyššou účinnosťou ako bežný formát komprimácie obrazu.

  • Keďže formát AVCHD využíva technológiu kódovania komprimácie, obraz môže byť nestabilný v scénach, v ktorých sa zobrazenie na obrazovke, zobrazovací uhol alebo jas, atď. výrazne menia, ale nie je to porucha.