Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Oči snímaného objektu sú na zábere červené.

  • Nastavte [Red Eye Reduction] na [On].
  • Pri použití blesku snímajte objekt zo vzdialenosti kratšej ako je dosah blesku.
  • Osvetlite miestnosť a nasnímajte daný objekt.