Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

View Mode

Nastaví sa režim zobrazenia (spôsob zobrazenia záberov).

  1. MENU (Playback) → [View Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Date View:
Zobrazenie záberov podľa dátumu.

Folder View(Still):
Zobrazenie len statických záberov.

Folder View(MP4):
Zobrazenie len videozáznamov vo formáte MP4.

AVCHD View:
Zobrazenie len videozáznamov vo formáte AVCHD.

XAVC S HD View:
Zobrazenie len videozáznamov vo formáte XAVC S HD.

XAVC S 4K View:
Zobrazenie len videozáznamov vo formáte XAVC S 4K.