Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Slide Show

Automatické nepretržité zobrazovanie záberov.

  1. MENU(Playback) → [Slide Show] → požadované nastavenie.
  2. Zvoľte [Enter].

Podrobnosti položky ponuky

Repeat:
Zvoľte možnosť [On], pri ktorej sa budú zábery zobrazovať v nepretržitej slučke alebo možnosť [Off], pri ktorej výrobok ukončí prezentáciu po jednom zobrazení všetkých záberov.

Interval:
Zvoľte interval zobrazenia záberov z možností [1 Sec], [3 Sec] , [5 Sec], [10 Sec] alebo [30 Sec].

Ukončenie prezentácie v priebehu prehrávania

Stlačením tlačidla MENU ukončíte prezentáciu. Prezentácia sa nedá pozastaviť.

Rada

  • Prezentáciu môžete aktivovať len vtedy, keď je [View Mode] nastavený na [Date View] alebo [Folder View(Still)].