Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Rotate

Nasnímaný záber sa otočí proti smeru hodinových ručičiek.

  1. MENU (Playback) → [Rotate].
  2. Stlačte v strede ovládacieho kolieska.
    Záber sa otočí v smere proti hodinovým ručičkám. Záber sa otočí po stlačení v strede. Ak otočíte záber raz, daný záber zostane otočený aj po vypnutí tohto výrobku.

Poznámka

  • Videozáznamy sa nedajú otáčať.
  • Je možné, že zábery nasnímané inými výrobkami, sa nebudú dať otočiť.
  • Pri prezeraní otočených záberov v počítači sa zábery môžu zobraziť s pôvodnou orientáciou, a to v závislosti od daného softvéru.