Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Nedajú sa nasnímať zábery.

  • Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu, pričom je tento prepínač nastavený do polohy LOCK. Prepnite tento prepínač do polohy záznamu.
  • Skontrolujte veľkosť voľného miesta na pamäťovej karte.
  • Počas nabíjania blesku sa nedajú snímať zábery.
  • Aktivuje sa [Self-timer].
  • Nastavte [Release w/o Card] na [Enable]. Avšak bez pamäťovej karty vloženej do fotoaparátu sa zábery nedajú snímať.