Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Uzamknutie zaostrenia

Snímanie záberov s uzamknutým zaostrením na požadovaný objekt v režime automatického zaostrovania.

  1. Zvoľte AF-S otočením otočného prepínača režimov zaostrovania.
  2. Umiestnite snímaný objekt do oblasti automatického zaostrovania a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
    Zaostrenie sa uzamkne.
  3. Podržte stlačené tlačidlo spúšte do polovice a umiestnite snímaný objekt späť do pôvodnej polohy s cieľom vytvoriť novú kompozíciu záberu.
  4. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte záber.