Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Poznámky týkajúce sa blesku

Pri používaní blesku vezmite do úvahy nasledujúce body.

  • Pri snímaní videozáznamov sa blesk nedá používať.
  • Počas nabíjania blesku bliká indikátor . Po dokončení nabíjania blesku začne tento indikátor svietiť nepretržite.
  • Keď sa k sánkam pre rôzne rozhrania pripojí externý blesk (predáva sa osobitne), stav externého blesku bude mať prednosť pred nastavením blesku tohto výrobku, pričom nebude možné použiť interný blesk tohto výrobku.
  • Nepoužívajte bežne dostupný blesk s vysokonapäťovými synchronizačnými konektormi ani s opačnom polaritou, keďže to môže spôsobiť poruchu.