Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Aperture Priority

Môžete snímať úpravou clony a zmenou rozsahu zaostrovania, alebo rozostrením pozadia.Hodnotu clony je možné zmeniť počas snímania videozáznamov.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na A (Aperture Priority).
 2. Požadovanú hodnotu zvoľte otočením clonového krúžku.
  • Menšie clonové číslo: Snímaný objekt je zaostrený, ale objekty pred a za snímaným objektom sú rozmazané.
   Väčšie clonové číslo: Snímaný objekt a jeho popredie aj pozadie sú zaostrené.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.
  Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví na získanie správnej expozície.

Poznámka

 • Ak sa správna expozícia nedá po nastavení získať, rýchlosť uzávierky bude v prostredí snímania blikať. Hoci je možné snímať aj pri daných nastaveniach, odporúča sa vykonať opätovné nastavenie.
 • Jas záberu na displeji sa môže líšiť od skutočne nasnímaného záberu.
 • Odporúčame nastaviť hodnotu clony od F2,8 do F8, ak chcete snímať zábery s vysokým rozlíšením. Kvalita obrazu sa môže zhoršiť kvôli javu difrakcie.

Rada

 • Menšie clonové číslo (otvorenie clony) zužuje rozsah zaostrenia. To umožňuje zaostriť snímaný objekt a rozmazať objekty pred a za snímaným objektom (hĺbka ostrosti sa zmenší). Väčšie clonové číslo (zúženie clony) rozšíri rozsah zaostrenia. To umožňuje snímať hĺbku scenérie (hĺbka ostrosti sa zväčší).
 • Spôsob zvukovej signalizácie clonového krúžku môžete zmeniť pomocou vypínača klikania clony. Pri snímaní statických záberov nastavte vypínač klikania clony do polohy „ON“ (Zap.) a pri videozáznamoch do polohy „OFF“ (Vyp.).