Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Monitor Brightness

Môžete nastaviť jas displeja.

  1. MENU(Setup) → [Monitor Brightness] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Manual:
Jas sa nastaví v rozsahu –2 až +2.

Sunny Weather:
Jas sa nastaví zodpovedajúcim spôsobom na snímanie vo vonkajšom prostredí.

Poznámka

  • Nastavenie [Sunny Weather] je príliš jasné na snímanie vo vnútornom prostredí. Nastavte [Monitor Brightness] na [Manual] na snímanie vo vnútornom prostredí.
  • Jas monitora sa nedá nastaviť v nasledujúcich situáciách. Maximálny jas bude [±0].
    • [File Format] je [XAVC S 4K].
    • [File Format] je [XAVC S HD] a [Record Setting] je [120p]/[100p].
  • Jas monitora sa uzamkne na [-2] pri použití funkcií Wi-Fi.