Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Viewfinder Bright.

Tento výrobok pri používaní elektronického hľadáčika nastavuje jas elektronického hľadáčika podľa okolitého prostredia.

  1. MENU(Setup) → [Viewfinder Bright.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Jas elektronického hľadáčika sa nastavuje automaticky.
Manual:

Zvolí sa jas elektronického hľadáčika z rozsahu –2 až +2.

Poznámka

  • Jas elektronického hľadáčika sa nedá nastaviť v nasledujúcich situáciách. Maximálny jas bude [±0].
    • [File Format] je [XAVC S 4K].
    • [File Format] je [XAVC S HD] a [Record Setting] je [120p]/[100p].
  • Hľadáčik sa nedá použiť počas používania funkcií Wi-Fi. Fotoaparát sa prepne do režimu zobrazenia displeja.