Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

USB Power Supply

Nastavenie možnosti privádzania napájania prostredníctvom mikro USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču alebo zariadeniu USB.

  1. MENU (Setup) → [USB Power Supply] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Napájanie sa privádza do výrobku prostredníctvom mikro USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču, atď.
Off:
Napájanie sa neprivádza do výrobku prostredníctvom mikro USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču, atď. Ak použijete dodaný sieťový adaptér, napájanie sa bude privádzať, aj keď je zvolená možnosť [Off].

Poznámka

  • Vložte akumulátor do výrobku na prívod napájania prostredníctvom USB kábla.