Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Picture Effect

Zvoľte požadovaný filter efektu na dosiahnutie pôsobivejších a umeleckejších záberov.

 1. MENU (Camera Settings) → [Picture Effect] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Vypne sa funkcia [Picture Effect].
Toy Camera:
Vytvorí sa nevýrazný záber so zatienenými rohmi a zníženou ostrosťou.
Pop Color:
Vytvorí sa živý vzhľad zvýraznením farebných tónov.
Posterization:
Vytvorí sa abstraktný vzhľad s vysokým kontrastom silným zvýraznením základných farieb alebo čiernobieleho režimu.
Retro Photo:
Vytvorí sa vzhľad starej fotografie so sépiovými farebnými tónmi a vyblednutým kontrastom.
Soft High-key:
Vytvorí sa záber s naznačenou atmosférou: jasný, priehľadný, éterický, nežný, jemný.
Partial Color:
Vytvorí sa záber, na ktorom sa zachováva špecifická farba, ale ostatné farby sa prevedú na odtiene čiernej a bielej farby.
High Contrast Mono.:
Vytvorí sa vysokokontrastný záber v čiernobielom režime.
Soft Focus:
Vytvorí sa záber vyplnený efektom jemného osvetlenia.
HDR Painting:
Vytvorí sa vzhľad maľby so zvýraznením farieb a detailov.
Rich-tone Mono.:
Vytvorí sa záber v čiernobielom režime s bohatou gradáciou a reprodukciou detailov.
Miniature:
Vytvorí sa záber, na ktorom je živo zvýraznený nasnímaný objekt, so značným rozostrením pozadia. Tento efekt sa často používa na záberoch miniatúrnych modelov.
Watercolor:
Vytvorí sa záber s efektmi rozpitého atramentu a rozmazania tak, ako keby sa maľoval pomocou vodových farieb.
Illustration:
Vytvorí sa záber podobný ilustrácii zdôraznením obrysov.

Rada

 • Môžete vykonať podrobné nastavenia pre nasledujúce režimy [Picture Effect] pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  • [Toy Camera]
  • [Posterization]
  • [Partial Color]
  • [Soft Focus]
  • [HDR Painting]
  • [Miniature]
  • [Illustration]

Poznámka

 • Ak používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie väčšej miery priblíženia zapríčiní menšiu účinnosť funkcie [Toy Camera].
 • Keď je zvolená možnosť [Partial Color], zábery si nemusia uchovať zvolenú farbu, a to v závislosti od snímaného objektu alebo podmienok snímania.
 • Nie je možné skontrolovať nasledujúce efekty v prostredí snímania, pretože výrobok spracúva záber po nasnímaní. Nie je možné ani nasnímať ďalší záber, pokiaľ sa spracúvanie nedokončí. Tieto efekty sa nedajú použiť pri videozáznamoch.
  • [Soft Focus]
  • [HDR Painting]
  • [Rich-tone Mono.]
  • [Miniature]
  • [Watercolor]
  • [Illustration]
 • V prípade [HDR Painting] a [Rich-tone Mono.] sa uzávierka spustí trikrát pre jeden záber. Dávajte pozor na nasledovné:
  • Túto funkciu použite vtedy, keď je snímaný objekt nehybný a nebliká.
  • Nemeňte kompozíciu záberu pred snímaním.

  Keď je kontrast scény nízky, alebo sa vyskytne značné chvenie fotoaparátu či rozmazanie snímaného objektu, nemusia sa dať získať dobré zábery s HDR. Ak výrobok zistí takúto situáciu, na nasnímanom zábere sa objaví / s cieľom informovať vás o tejto situácii. Ak je to potrebné, zmeňte kompozíciu záberu alebo vykonajte iné nastavenia, dávajte pozor na rozmazanie a snímajte znova.

 • [Picture Effect] nie je možné nastaviť, ak je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Scene Selection] alebo [Sweep Panorama].
 • [Picture Effect] sa nedá nastaviť, keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG].