Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

WB bracket

Nasnímajú sa tri zábery, každý s odlišnými farebnými tónmi podľa zvolených nastavení vyváženia bielej farby, farebnej teploty a farebného filtra.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][WB bracket].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

White Balance Bracket: Lo:
Nasníma sa séria troch záberov s malými zmenami vo vyvážení bielej farby.
White Balance Bracket: Hi:
Nasníma sa séria troch záberov s veľkými zmenami vo vyvážení bielej farby.

Poznámka

  • V rámci automatickej kontroly záberu sa zobrazí posledný záber.