Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Motion Shot Video

Môžete vidieť sledovanie pohybu objektu vysokou rýchlosťou ako stroboskopický záber.

  1. Stlačte spodnú stranu ovládacieho kolieska počas prehrávania videozáznamu a potom zvoľte .
    • Ak chcete ukončiť prehrávanie [Motion Shot Video], zvoľte .
    • Ak sa vám nepodarí vytvoriť stopu, môžete nastaviť požadovaný interval sledovania záberu pomocou .

Poznámka

  • Zábery vytvorené pomocou [Motion Shot Video] sa nedajú uložiť ako súbor videozáznamu.
  • Ak je pohyb objektu príliš pomalý, alebo sa objekt nepohybuje dostatočne, výrobku sa nemusí podariť vytvoriť záber.

Rada

  • Interval sledovania záberu je možné zmeniť aj pomocou MENU → (Playback) → [Motion Interval ADJ].