Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Grid Line

Nastavenie možnosti zobrazenia pomocnej mriežky. Pomocná mriežka vám pomôže nastaviť kompozíciu záberov.

  1. MENU (Custom Settings) → [Grid Line] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Rule of 3rds Grid:
Umiestnite hlavné objekty v blízkosti jednej z čiar pomocnej mriežky, ktoré rozdeľujú záber na tretiny, s cieľom získať dobre vyváženú kompozíciu.

Square Grid:
Štvorcové mriežky uľahčujú kontrolu horizontálnej úrovne vašej kompozície. Je to vhodné na určenie kvality kompozície pri snímaní záberov krajiny, záberov zblízka alebo opakovaných záberov.

Diag. + Square Grid:
Umiestnite objekt na diagonálnu čiaru na vyjadrenie povznášajúceho a silného pocitu.

Off:
Pomocná mriežka sa nezobrazí.