Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

AF Illuminator (statický záber)

Prisvetlenie dodáva doplnkové svetlo na uľahčenie zaostrenia na objekt v slabo osvetlenom prostredí. Červené prisvetlenie umožňuje výrobku, aby bez problémov zaostril po stlačení tlačidla spúšte do polovice, až pokiaľ sa zaostrenie neuzamkne.

 1. MENU (Camera Settings) → [AF Illuminator] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Použije sa prisvetlenie.
Off:
Prisvetlenie sa nepoužije.

Poznámka

 • [AF Illuminator] sa nedá použiť v nasledujúcich situáciách:
  • V režime videozáznamu
  • V režime [Sweep Panorama]
  • Keď je [Focus Mode] nastavené na [Continuous AF].
  • Keď sa [Scene Selection] nastaví do nasledujúcich režimov:
   • [Landscape]
   • [Sports Action]
   • [Night Scene]
 • Prisvetlenie vysiela veľmi jasné svetlo. Hoci nehrozí žiadne zdravotné riziko, nepozerajte priamo do prisvetlenia z malej vzdialenosti.