Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

SteadyShot (videozáznam)

Nastaví sa efekt [SteadyShot] pri snímaní videozáznamov.Ak nastavíte efekt [SteadyShot] na [Off] pri použití statívu (predáva sa osobitne), vytvorí sa prirodzený záber.

  1. MENU (Camera Settings)[SteadyShot] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Intelligent Active:
Poskytuje najúčinnejší efekt SteadyShot.
Active:
Poskytuje pôsobivejší efekt SteadyShot.
Standard:
Zníži sa chvenie fotoaparátu za podmienok stabilného snímania videozáznamu.
Off:
Funkcia [SteadyShot] sa nepoužije.

Poznámka

  • Ak zmeníte nastavenie pre [SteadyShot], zorný uhol sa zmení.
  • [Intelligent Active] a [Active] sa nedajú zvoliť, keď je [File Format] nastavené na [XAVC S 4K].