Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Smile/Face Detect.

Fotoaparát zistí tváre snímaných osôb a vykoná nastavenia zaostrenia, expozície, blesku a automaticky vykoná spracovanie záberu.

 1. MENU (Camera Settings) → [Smile/Face Detect.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Nepoužije sa funkcia rozpoznania tváre.

On (Regist. Faces):
Výrobok rozpozná zaregistrovanú tvár s vyššou prioritou pomocou [Face Registration].

On:
Výrobok rozpozná tvár bez udelenia vyššej priority zaregistrovanej tvári.

Smile Shutter:
Výrobok automaticky rozpozná a nasníma úsmev.

Rámček rozpoznania tvárí

 • Keď výrobok rozpozná tvár, zobrazí sa sivý rámček rozpoznania tvárí. Keď výrobok určí, že sa použije automatické zaostrovanie, farba rámčeka rozpoznania tvárí sa zmení na bielu. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, farba rámčeka sa zmení na zelenú.
 • V prípade, že ste zaregistrovali poradie priority pre každú tvár pomocou [Face Registration], výrobok automaticky zvolí prvú uprednostnenú tvár a farba rámčeka rozpoznania tváre sa okolo danej tvári zmení na bielu. Farba rámčekov rozpoznania tváre ostatných zaregistrovaných tvárí sa zmení na červenkasto-purpurovú.

Tipy na účinnejšie zachytenie úsmevov

 • Nezakrývajte oči ofinou a udržiavajte zúžené oči.
 • Nezakrývajte tvár klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi, atď.
 • Snažte sa otočiť tvár pred výrobok a držať ju vyrovnane.
 • Usmejte sa s odhalením zubov. Úsmev sa ľahšie rozpozná, keď vidno zuby.
 • Ak stlačíte tlačidlo spúšte v režime snímania úsmevu, výrobok nasníma záber. Po snímaní sa výrobok vráti do režimu snímania úsmevu.

Rada

 • Keď sa [Smile/Face Detect.] nastaví na [Smile Shutter] , môžete zvoliť citlivosť rozpoznania úsmevu z možností [On: Slight Smile] , [On: Normal Smile] a [On: Big Smile].

Poznámka

 • Funkciu rozpoznania tváre nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
  • Funkcie zoomu iné ako je optický zoom
  • [Sweep Panorama]
  • [Picture Effect]je nastavené na [Posterization].
  • Pri použití funkcie [Focus Magnifier].
  • [Scene Selection] je nastavené na [Landscape], [Night Scene] alebo [Sunset].
  • [Record Setting] je nastavené na [120p]/[100p].
 • Fotoaparát dokáže rozpoznať maximálne osem tvárí.
 • Za určitých podmienok nemusí tento výrobok vôbec rozpoznať tváre, alebo môže omylom rozpoznať iné objekty ako tváre.
 • Ak výrobok nedokáže rozpoznať tvár, nastavte citlivosť rozpoznania úsmevu.
 • Ak sledujete tvár pomocou [Lock-on AF] počas vykonávania funkcie snímania úsmevu, rozpoznanie úsmevu sa vykoná len pre danú tvár.