Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Pwr Save Start Time

Môžete nastaviť časové intervaly na automatické prepnutie do úsporného režimu. Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, vykonajte akýkoľvek úkon, ako napríklad stlačenie tlačidla spúšte do polovice.

  1. MENU (Setup) → [Pwr Save Start Time] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec

Poznámka

  • Ak výrobok dlhodobo nepoužívate, vypnite ho.
  • Funkcia šetrenia energie sa neaktivuje, keď sa napájanie privádza prostredníctvom USB, pri prehrávaní prezentácií, pri snímaní videozáznamov či pri pripojení k počítaču alebo TV prijímaču.