Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Creative Style

Umožňuje zvoliť požadované spracovávanie obrazu. Môžete nastaviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a clonu) tak, ako chcete pomocou [Creative Style], na rozdiel od možnosti [Scene Selection], pri ktorej expozíciu nastavuje tento výrobok.

 1. MENU (Camera Settings) → [Creative Style] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Na snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a nádhernými farbami.
Vivid:
Sýtosť farieb a kontrast sa zvýšia na snímanie pôsobivých záberov farebných scén a objektov, ako sú napríklad kvety, jarná zeleň, modrá obloha alebo pohľady na oceán.
Neutral:
Sýtosť farieb a ostrosť sa znížia na snímanie záberov s pritlmenými tónmi. Táto možnosť je vhodná aj na zachytenie obrazového materiálu, ktorý sa má upravovať pomocou počítača.
Clear:
Na snímanie záberov s jasnými tónmi s čírymi farbami v jasnom svetle, vhodné na zachytenie žiarivého svetla.
Deep:
Na snímanie záberov s hlbokými a hutnými farbami, vhodné na zachytenie celkovej prítomnosti snímaného objektu.
Light:
Na snímanie záberov s jasnými a jednoduchými farbami, vhodné na zachytenie osviežujúco ľahkej atmosféry.
Portrait:
Na zachytenie pokožky s jemným tónom, ideálne sa hodiace na snímanie portrétov.
Landscape:
Sýtosť farieb, kontrast a ostrosť sa zvýšia na snímanie živej a sviežej scenérie. Viac sa zvýrazní aj vzdialená krajina.
Sunset:
Na snímanie nádhernej červenej farby zapadajúceho slnka.
Night Scene:
Kontrast sa zníži na reprodukciu nočných scén.
Autumn leaves:
Na snímanie jesenných scén, so živým zvýraznením červených a žltých odtieňov meniacich sa listov.
Black & White:
Na snímanie záberov v čiernobielom jednofarebnom režime.
Sepia:
Na snímanie záberov v sépiovom jednofarebnom režime.
Registrácia uprednostnených nastavení (Style Box):
Zvoľte okienko so štýlom číslo šesť (okienka s číslami na ľavej strane ()), aby bolo možné zaregistrovať uprednostnené nastavenia. Potom zvoľte požadované nastavenia pomocou pravého tlačidla.
Môžete vyvolať rovnaký štýl s mierne odlišnými nastaveniami.

Nastavenie [Contrast], [Saturation] a [Sharpness]

[Contrast], [Saturation] a [Sharpness] sa dajú nastaviť pre každú položku [Style Box].

Zvoľte položku, ktorá sa má nastaviť, stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska a potom nastavte požadovanú hodnotu pomocou hornej/dolnej strany ovládacieho kolieska.

Contrast:
Čím vyššia hodnota sa zvolí, tým väčší rozdiel svetla a tieňa sa zvýrazní, a tým väčší bude efekt na zábere.

Saturation:
Čím vyššia hodnota sa zvolí, tým živšia bude farba. Keď sa zvolí nižšia hodnota, farby záberu sa obmedzia a stlmia.

Sharpness:
Nastaví sa ostrosť. Čím vyššia hodnota sa zvolí, tým viac sa zvýraznia obrysy a čím nižšia hodnota sa zvolí, tým viac sa obrysy zjemnia.

Poznámka

 • [Standard] sa zvolí pri použití nasledujúcich funkcií:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
  • [Picture Effect] je nastavené na inú možnosť ako je [Off].
  • [Picture Profile] je nastavené na inú možnosť ako je [Off].
 • Keď je [Creative Style] nastavený na [Black & White] alebo [Sepia], [Saturation] sa nedá nastaviť.