Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Mode Dial Guide

Môžete zobraziť popis režimu snímania, keď otočíte otočný prepínač režimov a zmeníte nastavenia dostupné pre daný režim snímania.

  1. MENU (Setup) → [Mode Dial Guide] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa sprievodca otočného prepínača režimov.

Off:
Sprievodca otočného prepínača režimov sa nezobrazí.