Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Inštalácia PlayMemories Home

 1. Pomocou internetového prehliadača počítača prejdite na nižšie uvedenú adresu webovej stránky a stiahnite si PlayMemories Home podľa pokynov na obrazovke.
 2. Pripojte tento výrobok k počítaču pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) a potom zapnite tento výrobok.
  • Do PlayMemories Home je možné pridávať nové funkcie. Aj keď už je softvér PlayMemories Home nainštalovaný v počítači, znova pripojte tento výrobok k počítaču.
  • Neodpájajte mikro USB kábel (je súčasťou dodávky) od fotoaparátu, pokiaľ je fotoaparát v činnosti alebo sa zobrazuje obrazovka prístupu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu údajov.

  A: Do Multi/Micro USB koncovky


  B: Do USB konektora počítača

Poznámka

 • Prihláste sa ako správca.
 • Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač. Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.
 • Môže sa nainštalovať DirectX, a to v závislosti od systémového prostredia počítača.

Rada

 • Podrobnosti o PlayMemories Home nájdete v Pomocníkovi PlayMemories Home alebo na podpornej stránke PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/)(len v angličtine).