Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Odporúčané počítačové prostredie

Prevádzkové prostredie softvéru počítača je možné overiť na nasledujúcej adrese webovej stránky:
http://www.sony.net/pcenv/