Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Auto HDR

Rozšíri sa rozsah (gradácia), takže môžete snímať od svetlých po tmavé časti so správnym jasom (HDR: Vysoký dynamický rozsah). Uložia sa jeden záber so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.

 1. MENU (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Zvoľte požadované nastavenie pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Auto HDR: Exposure Diff. Auto:
Vykoná sa automatická korekcia rozdielu expozície.
Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EVAuto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
Nastaví sa rozdiel expozície, a to na základe kontrastu snímaného objektu. Zvoľte optimálnu úroveň od 1,0 EV (slabá) do 6,0 EV (silná).
Ak napríklad nastavíte hodnotu expozície na 2,0 EV, vytvorí sa kompozícia troch záberov s nasledujúcimi úrovňami expozície: −1,0 EV, správna expozícia a +1,0 EV.

Poznámka

 • [Auto HDR] nie je dostupný pre zábery vo formáte RAW.
 • [Auto HDR] nie je dostupný v nasledujúcich režimoch snímania.
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Sweep Panorama]
  • [Scene Selection]
 • Keď je zvolená funkcia [Multi Frame NR], nie je možné zvoliť [Auto HDR].
 • Keď je [Picture Effect] nastavený na inú možnosť ako [Off], nie je možné zvoliť [Auto HDR].
 • Keď je [Picture Profile] nastavený na inú možnosť ako [Off], nebude možné nastaviť [Auto HDR].
 • Nie je možné spustiť ďalšie snímanie, pokiaľ sa po snímaní nedokončí proces záznamu.
 • Požadovaný efekt sa nemusí získať, a to v závislosti od rozdielu medzi jasom objektu a podmienkami snímania.
 • Keď sa použije blesk, táto funkcia bude mať slabý účinok.
 • Keď je kontrast scény nízky, alebo dôjde k chveniu výrobku či rozmazaniu objektu, nemusia sa získať dobré zábery pomocou funkcie HDR. sa zobrazí cez snímaný záber, aby vás informoval o tom, že fotoaparát zistil rozmazanie záberu. Podľa potreby zmeňte kompozíciu záberu, alebo znova opatrne nasnímajte záber tak, aby nedošlo k jeho rozmazaniu.