Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

D-Range Opt. (DRO)

Rozdelením záberu na malé oblasti výrobok analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi snímaným objektom a pozadím a vytvorí záber s optimálnym nastavením jasu a gradácie.

 1. MENU (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [D-Range Opt.].
 2. Zvoľte požadované nastavenie pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

D-Range Optimizer: Auto:
Vykoná sa automatická korekcia jasu.
D-Range Optimizer: Lv1D-Range Optimizer: Lv5:
Optimalizuje sa gradácia nasnímaného záberu pre každú rozdelenú oblasť. Zvoľte úroveň optimalizácie od Lv1 (slabá) do Lv5 (silná).

Poznámka

 • [DRO/Auto HDR] sa pevne nastaví na [Off], keď je režim snímania nastavený na [Sweep Panorama], alebo je [Multi Frame NR] alebo [Picture Effect] nastavené na inú možnosť ako [Off].
 • [DRO/Auto HDR] sa pevne nastaví na [Off], keď je [Picture Profile] nastavený na inú možnosť ako [Off].
 • [DRO/Auto HDR] sa pevne nastaví na [Off], keď sa nasledujúce režimy zvolia v [Scene Selection].
  • [Sunset]
  • [Night Scene]
  • [Night Portrait]
  • [Hand-held Twilight]
  • [Anti Motion Blur]
  Toto nastavenie sa pevne nastaví na [D-Range Optimizer: Auto], keď sa zvolia iné režimy [Scene Selection], ako sú vyššie uvedené.
 • Keď sa [Record Setting] nastaví na [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] alebo [100p 60M], [DRO/Auto HDR] sa nastaví na [Off].
 • Pri snímaní s funkciou [D-Range Opt.] môže byť záber zašumený. Zvoľte vhodnú úroveň po kontrole nasnímaného záberu, hlavne keď zvýrazníte daný efekt.