Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Používanie položiek MENU

V tejto časti sa dozviete, ako sa menia nastavenia týkajúce sa všetkých úkonov fotoaparátu a vykonávajú funkcie fotoaparátu, vrátane snímania, prehrávania a spôsobov obsluhy.

  1. Stlačením tlačidla MENU zobrazte položky MENU.

  2. Zvoľte požadovanú položku MENU pomocou hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
    • Zobrazenie sa môže presunúť priamo z kroku 1 do kroku 3 v závislosti od nastavenia [Tile Menu].

  3. Zvoľte požadovanú položku nastavenia stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany na ovládacom koliesku alebo otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
    • Zvoľte ikonu v hornej časti prostredia a stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska sa presuňte na ďalšiu položku MENU.

  4. Zvoľte požadovanú hodnotu nastavenia a stlačením voľbu potvrďte.